DEFİNE HARİTALARI

Ülkemizde genellikle Rum ve Ermeni define haritaları bulunmaktadır.Savaşın olduğu dönemlerde
Rumlar ve Ermeniler göç etmek zorunda kalmışlar ve tüm srvetlerini altına çevirmiş ve ileride geri
gelerek almak için kolay bulabilecekleri yere saklamış ve Anadolu’yu terk etmişlerdir.Bu haritalar
genelde kolay ulaşılan haritalardır.
Ermeniler Rumlardan farklı olarak definelerini genelde evlerinin içine gömmektedirler ayrıca
paralarını da genellikle kuyu yada ağaç çevresine gömerler.Rumlar ise definelerini evin dışına
gömmektedir, paralarını ise genellikle kesme taşlarının içineyada ağaç altlarına saklarlar.
Define haritaları konusunda dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise bulunan haritanın sahte olup
olmadığıdır.Bu konuda iki grup vardır amatör ve profesyonel sahte harita düzenleyenlerdir.Bu
nedenle harita bulunduğu zaman iyice incelenmelidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.